Strategia własności intelektualnej

Zapewniamy klientom strategiczne doradztwo i codzienne wsparcie we wszystkich sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej o charakterze niespornym.

Kontakt

W tym:

  • zarządzanie portfolio praw własności przemysłowej
  • projekty duediligence dotyczące własności intelektualnej
  • transakcje licencjonowania i przeniesienia praw własności intelektualnej i technologii
  • wsparcie w zakresie raportów freedom to operate
  • projekty badawczo-rozwojowe
  • projekty dotyczące własności intelektualnej w relacjach z personelem twórczym i innowacyjnym
  • komercjalizacja, szczególnie w sektorze farmaceutycznym i wyrobów medycznych

Justyna Rasiewicz

Partner / Attorney at law

Marek Oleksyn

Partner / Attorney at law

Skontaktuj się z nami

Rasiewicz Oleksyn Kancelaria prawna Sp.j.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa