Nieuczciwa konkurencja

Jedną z konsekwencji postępu technologicznego oraz globalizacji i cyfryzacji gospodarki jest stale rosnąca konkurencja w większości segmentów rynku. To z kolei nieuchronnie prowadzi do zaostrzenia zachowań rynkowych przedsiębiorstw, coraz częściej wykraczających poza ramy uczciwej konkurencji. Brak skutecznej ochrony w takich sytuacjach może negatywnie wpłynąć na zaufanie partnerów biznesowych i klientów, a w konsekwencji zburzyć budowaną od lat pozycję rynkową. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji pozwala nam skutecznie chronić prawa i interesy naszych klientów w każdym sektorze rynku.

Kontakt

W ramach naszej praktyki nieuczciwej konkurencji doradzamy naszym klientom w sporach dotyczących:

  • pasożytnictwa rynkowego
  • wprowadzającego w błąd oznaczania produktów, usług oraz przedsiębiorstwa
  • pasożytniczego i niewolniczego naśladownictwa
  • nieuczciwej reklamy (w tym reklamy porównawcza oraz tzw. ambush marketingu)
  • rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
  • nieuczciwego zachowania w relacjach franczyzowych i dystrybucyjnych

Justyna Rasiewicz

Partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

ROA Rasiewicz sp.k.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa