Ochrona dóbr osobistych

Pozytywne skojarzenia i zaufanie rynkowe oraz budowana przez lata renoma i dobre imię przedsiębiorcy coraz stanowią kluczowy element niezakłóconego prowadzenia biznesu i skuteczne narzędzie uczciwej walki konkurencyjnej. Brak skutecznych działań przedsiębiorcy przeciwko nieuprawnionym zamachom na takie dobra osobiste może prowadzić do zniweczenia często wieloletniego wysiłku i nakładów.

Rozumiemy wartość i znaczenie dóbr osobistych w funkcjonowaniu przedsiębiorcy na rynku. Wiemy, jak chronić i egzekwować prawa w tym zakresie.

Kontakt

W ramach naszej praktyki ochrony dóbr osobistych:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w celu ochrony ich dóbr osobistych
  • wspieramy klientów w postępowaniach karnych w tym zakresie
  • doradzamy i pomagamy naszym klientom w umowach i transakcjach związanych z komercjalizacją dóbr osobistych

Justyna Rasiewicz

Partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

ROA Rasiewicz sp.k.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa