O kancelarii

ROA Rasiewicz sp.k. świadczy kompleksowe usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem zajmującym się wsparciem klientów w sporach sądowych z zakresu własności intelektualnej oraz w zakresie opracowania
i wdrażania strategii ochrony IP. Świadczymy usługi na największych międzynarodowych korporacji, przede wszystkim w branży farmaceutycznej, FMCG, budowlanej, modowej, środków ochrony roślin oraz odnawialnych źródeł energii.

Kandydatki i kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesyłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, według poniższego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ROA Rasiewicz sp.k.
moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.