02.06.2021

Webinar: AI Made Inventions i AI Created Works in Europe

AI Made Inventions i AI Created Works: Marek Oleksyn prelegentem podczas webinarium zorganizowanego przez Z/Yen Group Limited – wiodącego, londyńskiego think-tank, kierowanego przez Profesora Michaela Mainelli.

Inteligencja rozwijała się przez tysiące lat.

Tymczasem sztuczna inteligencja (AI / SI), w tym algorytmy głębokiego uczenia, to efekt zaledwie kilku dekad badań i rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że tej kuli śnieżnej nie da się zatrzymać. Sztuczna inteligencja już teraz wywiera ogromny wpływ na kluczowe obszary gospodarki. Wiąże się z nią również szereg krytycznych zagadnień prawnych, w tym związanych z innowacyjnością i kreatywnością, stojących przed państwami i właściwymi organami. Podczas webinarium zostało przedstawione (i poddane żywej dyskusji) aktualne podejście do kwestii związanych z wynalazkami dokonywanymi przez AI, a także praktyczne aspekty wpływu tego zjawiska na prowadzenie działalności gospodarczej w różnych sektorach europejskiej gospodarki.

Zobacz na YouTube: Al Made Inventions and Al Created Works in Europe

02.06.2021