Justyna Rasiewicz

Partner / Radca prawny

Justyna jest radcą prawnym z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa patentowego, zarówno przed sądami cywilnymi, jak i Urzędem Patentowym. Doradza klientom z różnych branż, w tym farmaceutycznej, budowlanej, handlowej, gier i IT.

Z powodzeniem doradza również swoim klientom we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i praw autorskich. Reprezentowała klientów przed polskim Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Sprawiedliwości (UE).

Justyna była pierwszym polskim prawnikiem, który wstąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Patentowych (EPLAW). Jest także aktywną członkinią AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property), gdzie bierze udział w pracach komisji Amicus Brief Committee (ABC). 

Justyna jest również ceniona za swoją działalność dydaktyczną (wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej dla aplikantów rzecznikowskich) oraz publikacje (współautorka), m.in. 

  • Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (wyd. 2021)
  • Komentarz do Prawa Własności Przemysłowej (wyd. 2016)
  • Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wyd. 2011, 2016)
  • Second Medical Use Patents (wyd. 2016, 2020)
  • International Design Protection, Global Handbook (wyd. 2012)

„Justyna Rasiewicz z ROA Rasiewicz & Associates doradza klientom w kilku sektorach, w tym farmaceutycznym i gier, w sprawach o naruszenie patentów i praw autorskich. Klient mówi: „Zrobiła kawał fantastycznej roboty rozumiejąc i komunikując różnice, myśląc kreatywnie jak wykorzystać zagadnienia w bardzo trudnym sporze sądowym.” Chambers and Partners (2022)

„Jej przedsiębiorczy styl zbiera pochwały od klientów, z których jeden określa ją jako „bardzo kreatywną w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dla swoich klientów.” Chambers and Partners (2020)

„Jest dobrze zorientowana w sprawach patentowych i ma duże doświadczenie w doradzaniu klientom z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.” Chambers and Partners (2017)

„Another sharpshooting litigator in the firm’s ranks is Justyna Rasiewicz, who provides clear and transparent advice to clients and ensures that no stone is left unturned.” WTR 1000 (2020)

IP Star Patent and IP Star Trademark (2020/2021)

IAM Global Leader (2020)

 

Języki obce: angielski

Hobby/zainteresowania: Pilotowanie samolotów w lotnictwie ogólnym