14.06.2021

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste – artykuł do Rzeczpospolitej

Szerokim echem odbiła się niedawna, wyczekiwana z niecierpliwością, uchwała Sądu Najwyższego dotycząca oceny prawa do życia w czystym środowisku w świetle regulacji dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 maja 2021 roku (sygn. akt III CZP 27/20) przyjął, że:

1. Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym.

2. Ochronie, jako dobra osobiste (art. 23 k.c. w związku z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.), podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia (zagrożenia) których może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa.

Czekając na uzasadnienie uchwały, Marek Oleksyn oraz Agnieszka Oleksyn – Wajda z  przyjrzeli się omawianej problematyce dla Rzeczpospolita.

Zapraszamy do lektury.

14.06.2021