02.07.2021

Marek Oleksyn współautorem podręcznika „Prawo informatyczne i geoinformacyjne”

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazało się pionierskie opracowanie wydawnictwa C.H. Beck „Prawo informatyczne i geoinformacyjne” pod red. Prof. Marlena Jankowska Augustyn i prof. Mirosława Pawełczyka.

Na 350 stronach omówiono analizę kluczowych aktualnych aspektów prawnych dotyczących nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej.

Marek Oleksyn jest współautorem tego podręcznika w części dotyczącej prawnoautorskich aspektów sektora IT i wytworów informatycznych.

02.07.2021