09.07.2021

Agnieszka Oleksyn-Wajda dla Rzeczpospolita

Sektor mody stanowi jedną z branż, która szczególnie boleśnie odczuła skutki przetaczającej się przez świat pandemii koronawirusa.

Problemy, z jakimi zmaga się obecnie rynek mody, i z jakimi będzie mierzył się jeszcze w najbliższej przyszłości, wynikają m.in. ze specyfiki branży, a w szczególności jej wielopłaszczyznowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Uderzając w sektor mody pandemia uderzyła jednocześnie w galerie handlowe, reklamę i marketing, logistykę czy transport, a jej bolesne skutki dotyczą zarówno produkcji, jak i sprzedaży. Wiele negatywnych konsekwencji tej sytuacji dopiero da o sobie znać w najbliższej przyszłości.

O paraliżu produkcyjnym, zamkniętych sklepach, sytuacji pracowników sektora fashion, wzroście sprzedaży e-commerce, polaryzacji biznesu dla Rzeczpospolita pisze Agnieszka Oleksyn – Wajda z ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates (Firma w Kryzysie – Przewodnik branżowy).

W publikacji zostały przedstawione również wnioski dotyczące kierunków, w jakich przedsiębiorcy z sektora mody powinni podążać.

Poza strategią sprzedaży omnichannel, rozwojem nowych technologii, trendem, który nadaje kierunku rozwojowi przemysłu mody w publikacji został omówiony zrównoważony rozwój oraz transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego z uwzględnieniem strategii UE w tym zakresie oraz oczekiwań konsumenta.

Zapraszamy do lektury!

09.07.2021