Sylwia Stepaniuk-Cieśla

Counsel / Adwokat

Sylwia jest adwokatem, z 10-letnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu spraw związanych z własnością intelektualną.

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także w zagadnieniach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumenckiego. Ma również doświadczenie w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz baz danych.

Sylwia reprezentuje klientów przy transakcjach związanych z nabyciem lub licencjonowaniem praw własności intelektualnej, w tym w przeprowadzaniu ich due diligence, jaki i negocjowaniu umów. Reprezentuje również klientów w postępowaniach cywilnych, karnych oraz w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i sądami administracyjnymi. Wspiera także klientów przy opracowywaniu strategii ochrony praw własności przemysłowej.

Sylwia doradza podmiotom z różnych branż, w szczególności z branży farmaceutycznej, retail, FMCG, mody, reklamy, e-commerce oraz nowych technologii. Ma doświadczenie przy projektach R&D.

Języki obce: angielski.

Członkostwo w organizacjach: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.