Sara Syper

Junior Associate / Aplikantka Radcowska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński wraz z The Catholic Univeristy of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz program CopyrightX. Podczas pobytu we Francji ukończyła również roczny kurs International Business Program na Université Sorbonne Paris Nord.

Obecnie kształci się w zakresie prawa własności intelektualnej na studiach Prawo własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uczestnicząc w Szkołach Praw Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii organizowanych przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Języki obce: angielski, francuski