Krzysztof Ślaski

Junior Associate / Aplikant Radcowski

Krzysztof ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt. „Stosowanie testu trójstopniowego w przestrzeni internetowej”. W ramach programu Erasmus+ studiował na Université Panthéon-Assas (Paris 2) we Francji. Absolwent Międzywydziałowej Szkoły Prawa Francuskiego (Uniwersytet Gdański we współpracy z Wydziałem Prawa i Nauk Politycznych Université Toulouse 1 – Capitole we Francji).

W trakcie studiów przez dwa lata udzielał porad prawnych w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof pracuje przy sporach patentowych oraz sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego w przestrzeni cyfrowej.

Języki obce: francuski, angielski.