Hubert Baluk

Advocate trainee

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę magisterską pt. „Szkoda pośrednia i bezprawność względna a podmiotowe granice odpowiedzialności odszkodowawczej ex delicto” w 2017 r.

Prawem własności intelektualnej zawodowo zajmuje się od marca 2016 r.

Specjalizuje się w zakresie postępowań spornych oraz utrzymywania ochrony praw własności intelektualnej.

Wieloletni członek i instruktor pozarządowych organizacji non-profit działających na rzecz rozwoju osobistego.

Języki obce: angielski;

Zainteresowania: piłka nożna, sporty zimowe, motoryzacja, świat przyrody.