Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

Counsel / Radca Prawny

Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem w ochronie IP.

Dominika specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochronie dóbr osobistych i prawie Internetu. Doradza klientom w sprawach dotyczących m.in. wzorów przemysłowych, patentów i znaków towarowych.

Dominika ma szerokie doświadczenie w negocjacjach, prowadzeniu postępowań cywilnych, karnych i arbitrażowych dotyczących sporów domenowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała, doradzając globalnym markom z branży m.in. chemicznej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Dominka jest autorką licznych artykułów z zakresu IP.

Języki obce: angielski

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie