Warszawa miejsce pracy

DRODZY STUDENCI I ABSOLWENCI,

zapraszamy najlepszych studentów IV i V roku oraz absolwentów do odbywania w naszej kancelarii płatnych staży.

Stażysta od samego początku angażowany jest w pracę merytoryczną. Do jego zadań należy między innymi przygotowywanie projektów dokumentów, analiza orzecznictwa sądów i doktryny, współtworzenie artykułów, kontakt z sądami i innymi instytucjami.

Staż trwa najczęściej 2 miesiące, w wymiarze pełnego etatu. Każdy stażysta objęty jest opieką mentora. Zadaniem mentora jest bieżące wsparcie oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Po zakończeniu stażu, uczestnik jest oceniany przez osoby, z którymi współpracował. Na tej podstawie podejmujemy decyzję o dalszej współpracy.

Nasi pracownicy mogą liczyć na dodatkowy płatny urlop naukowy. Kancelaria także finansuje czesne podczas trwania aplikacji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY ODBYCIEM STAŻU? NAPISZ DO NAS
E-MAILA I NIE ZAPOMNIJ DOŁĄCZYĆ CV.